หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
Page Facebook
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม จังหวัดตราด

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
การจัดการเรียนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
📢 ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมรับสมัครนักเรียน
📢 เตรียมความพร้อม เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์
📢 แจ้งปิดโรงเรียนตั้งเเต่วันที่ 4 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 เนื่องจาก COVID-19
📢 แจ้งประกาศ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน COVID-19 📌
อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ช่องทางเรียนออนไลน์
👉โปรแกรม Discord
👉ดาวน์โหลดโปรแกรม
👉คู่มือการใช้งาน
เกาะช้างวิทยาคม