หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
Page Facebook
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม จังหวัดตราด

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม ขอแสดงความยินกับ ผอ.สาวิตรี แนวสวยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง”ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป”
การจัดการเรียนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
📢 เตรียมความพร้อม เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์
📢 แจ้งปิดโรงเรียนตั้งเเต่วันที่ 4 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 เนื่องจาก COVID-19
📢 แจ้งประกาศ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน COVID-19 📌
อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ช่องทางเรียนออนไลน์
👉โปรแกรม Discord
👉ดาวน์โหลดโปรแกรม
👉คู่มือการใช้งาน
เกาะช้างวิทยาคม
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม